Kongresi Koni Memori Organizi Facebook Twitter
  KONGRESA TEMO
"Lingvoj, artoj
kaj valoroj en la dialogo
inter kulturoj"
LILLE2015 > Esperanto > Ĉefpaĝo Esperanto     Français
De la unua... ek al la centa!
Mi alighas!

Mi alighas nun!

 

En 1887 aperis la unua libro de Esperanto. En 1905 okazis la unua Universala Kongreso de Esperanto en la nordfrancia urbo Bulonjo-ĉe-Maro (Boulogne-sur-Mer).

En 2015 okazos la 100a Universala Kongreso de Esperanto en Lillo (Lille), la nordfrancia ĉefurbo, kun tuttagaj ekskursoj en Bulonjo!"Ni ĉiuj invitas vin por partopreni en tiu 100a Universala Kongreso de Esperanto en Lillo, laŭ la paŝoj de Zamenhof en Bulonjo. Ni celos memorfesti la unuan Universalan Kongreson de Esperanto. Kaj nia fundamenta volo estas malfermi la Universalan Kongreson al la ĝenerala publiko, por ke Esperanto brilu ankaŭ sur la ekstera mondo!" deklaris Xavier Dewidehem, prezidanto de la Lilla LKK, en la solena fermo de la Bonaera UK en 2014. "Ek al la Centa!"

 

 

 

 

Vi povas kontakti nin per retletero al: lille2015lille2015.fr
Pri aliĝo kaj mendo vi kontaktu la kongresan fakon de UEA per retletero al: kongresojco.uea.org

KONGRESI EN LILLO KONI LILLON KAJ FRANCION MEMORI 1905-2015 ORGANIZI KAJ KONTRIBUI  
Paĝaro en UEA.org
Programo
Kongresa albumo
Kongresejo
Loĝado
Transporto
Lilla albumo
Statistiko
Kulturo kaj turismo
Eŭropo
Ekonomio
Bulonjo-ĉe-Maro
1905 Programo
1905 Boulet
1905 Zamenhof
1905 Deklaracio
2005 Rekomendaro
L. K. Komitato
Honora Komitato
Partneroj
Elŝutejo
Volontuloj serĉatas
Ni en Facebook
Ni en Twitter